Sunkon 2021 การประชุมการขาย

  • news-img
  • news-img

Sunkon จัดประชุมงานด้านการตลาดปี 2021 ที่สำนักงานใหญ่ของ บริษัท เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ผู้นำ บริษัท และผู้จัดการระดับภูมิภาคเข้าร่วมการประชุม
ในการประชุมการขายครั้งนี้เราได้สรุปงานด้านการตลาดในปี 2020 และจัดทำแผนการทำงานด้านการตลาดและการปรับใช้งานสำคัญสำหรับฝ่ายขายในปี 2021 ช่วยกระตุ้นขวัญและกำลังใจของทีมการตลาดอย่างมากช่วยเพิ่มความรู้สึกเป็นเกียรติและความสามัคคีของทีม